Informacje
Moc elektryczna
piątek, 30 maj 2008

 

Moc elektryczna

- iloczyn natężenia przepływającego przez urządzenie elektryczne prądu I oraz napięcia elektrycznego U, występującego na zaciskach urządzenia

 Image

Jednostką mocy jest wat [W].

 Image

 

 

Moc czynna 

 

 Moc czynna - P - w układach prądu przemiennego (także zmiennego) stanowi część mocy, pobieraną ze źródła i zamienianą przez odbiornik na ciepło lub pracę. W układach prądu stałego cała moc stanowi moc czynną. Jednostką mocy czynnej to Watt [W].

 

 Image

 

 

 Moc czynna w układach 1-fazowych:

- odbiornik zrezystancją i reaktancją połączonymi równolegle

 Image

 

- odbiornik z rezystancją i reaktancją połączonymi szeregowo

 Image

 

 

Moc czynna w układach 3-fazowych:

 - odbiornik między fazowy

 Image

 

- odbiornik 3-fazowy niesymetryczny

 Image 

 

- odbiornik 3-fazowy symetryczny

  Image 

 

 

Moc bierna 

 

 Moc bierna - moc pobierana ze źródła przez układ w ciągu okresu przebiegu zmiennego, jest przez układ magazynowana w formie energii dynamicznej lub potencjalnej, a następnie w ciągu tego samego okresu oddawana z powrotem do źródła.

 
 Image

Jednostka mocy biernej to [var].

 

 

Moc pozorna

 

Moc pozorna - geometryczną suma mocy pobieranych przez odbiornik. Iloczyn wartości skutecznych napięcia i prądu.

 

 Image

Jednostką mocy pozornej jest [VA]

 


Reklama

Profesjonalnie zadbamy o Twoje włosy. kosmetyka Ursynów Zadzwoń do nas i umów się na manicure.

Najniższe ceny - najlepsza jakość. srebrne obrączki Od wielu lat pracujemy nad naszą marką.